CO2 Sensor Produkt Tilføj

Sådan tilføjes ZIGZA® CO2 produkt til Visual


1. Kopier denne fil til skrivebord:
c:\Program Files (x86)\L....Control\I....Visual\Products\Datalinie produkter\01#Input\product2124.def
2. omdøb den til: CO2.def
3. Højreklip på den og vælg Åbn med -> notesblok
4. Erstat denne linie
<product_dataline id="_0x01" product_identifier="_0x2124" name="10#Temperatur sensor" note="Temperatur sensor med rum- og gulvføler" icon="_0x83">
med
<product_dataline id="_0x01" product_identifier="_0x2122" name="CO2 / Temperatur sensor" note="CO2 / Temperatur sensor med rum- og gulvføler" icon="_0x83">
5. Erstat disse 3 linier
<resource_input id="_0x04" name="Alarm" note="Høj ved fejl" accessibility="read" />
<resource_temperature id="_0x05" name="Kalibrering af rumføler" note="Offset fra målt temperatur" inivalue="0.00" setting="yes" />
<resource_temperature id="_0x06" name="Kalibrering af gulvføler" note="Offset fra målt temperatur" inivalue="0.00" setting="yes" />
med
<resource_temperature id="_0x04" name="CO2" note="" accessibility="read" />
<resource_input id="_0x05" name="Alarm" note="Høj ved fejl" accessibility="read" />
6. Gem og luk filen
7. Kopier file CO2.def fra skrivebordet til denne mappe
c:\Program Files (x86)\L...Control\I...Visual\Products\Datalinie produkter\01#Input\
8. Hvis Visual allerede er started så genstart programmet.