Persondatapolitik (GDPR)

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Zigza er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Zigza
Ejstrupvej 20
2650 Hvidovre
CVR-nr.: 33799497
Telefon: 36484838
Mail: info@zigza.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
På e-mail: info@zigza.dk
På telefon: 36484838
Ved brev: Zigza, Ejstrupvej 20, 2650 Hvidovre

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med dine køb af produkter og for at kunne målrette produktinformationer ud fra dine interesser og dermed at optimere zigza.dk produktsortiment.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
I forbindelse med køb af produkter
Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er for at kunne målrette produktinformationer ud fra dine interesser og dermed at optimere zigza.dk produktsortiment.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Firmanavn, Navn, Adresse, Telefonnummer, e-mail adresse og IP addresse.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Udover de ansvarlige instanser har vores eksterne serviceudbydere adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for udførelse af deres arbejde. I enkelte tilfælde kan diverse tredjeparter som offentlige myndigheder, eksterne rådgivere eller bestemte samarbejdspartnere modtage dine personoplysninger.
Statistik (Google Analytics), Email (Gmail), Nyhedsbreve (Mailchimp) og Forsendelser (Pakkepost)

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Dine personoplysninger behandles på nuværende tidspunkt udenfor EU. 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysninger indsamles i forbindelse med oprettelse af bruger eller køb af produkter på zigza.dk

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger på din brugerprofil opbevares så længe din profil er aktiv, dvs. indtil du beder os om at slette din profil.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender IKKE automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
For anvendelse af zigza.dk kræves samtykke.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

IHC®, IHC Control®, IHC Visual®, LK OPUS®, LK FUGA® er registrerede varemærker af Schneider Electric Danmark A/S www.lk.dk  Alternative produkter:  Contorller 820B1202 820B1400 1088005961 5703302128438 820B1600 1088100031 5703302162685
Sensor 507D6531 1024001518 5703302144957 507D6532 1024001851 5703302155267
Power 120B1061 1086014970 5703302026444 120B1062 1088004603 5703302113908
Røgsensor 120B1285 1085003474 5703302122993 120B1286 1085003487 5703302123006 120B1287 1085003490 5703302122863 FFS06724620 6430030842228
Lydgiver 820B1258 507D5001 507D6001 507D8001 507N0020 507N8020 FFS06711059
Dimmer 120B1244 820B1231 120B1243 120B1242 820B1229 120B1247 1086018170 1067004404 1086019247 1086014925 1067004381 1086018837 5703302053853 5703302144995 5703302061216 5703302026505 5703302145015 5703302075695 5467502625 4010312107843

Copyright © ZIGZA® 2024